Гуру Песен Популярное
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ишкин оглу / Тексты песен

Найдено 116 текстов

Буян Сеткил и Ишкин Оглу - Хун херелдиг дангынам

Ишкин оглу - Бодалдар

Ишкин оглу - Единственная моя

Ишкин оглу - Ынакшыл дээш

Ишкин-оглу - Чоргаар кыс

ишкин оглу - чуреккей

Ишкин оглу - Даайымга

чуреккей чуге дурген дикиледин - ишкин оглу 2015

Ишкин оглу, МС Сылдыс - Тывам оглу

Ишкин оглу и Белла - Чоргаар кыс (RNB)

Ишкин оглу - Май ай

Ишкин оглу - Сен дээш

Ишкин Оглу - Ынакшыл-биле

БС & Ишкин оглу - Че бо кандыг кончуг берге кижи сен аан, хой

Ишкин оглу - тайга кайда

Ишкин оглу - Бодалымга хоннум чогул

Ишкин оглу, Санчай башкы - Бурган башкы буруудатпа

Анчы Салчак и Ишкин-оглу - Ыглавайн кор

Ишкин-оглу - Чазын эглип келир

Ишкин оглу - Болчаг

Ишкин-оглу - сагынганым

Ишкин оглу - Аржаана

Ишкин оглу - Сээн суурунга

Ишкин оглу - Суурлар, хоорайлар

Ишкин оглу - Буян-Бадыргы

Ишкин оглу - Кучутен моге

Ишкин оглу - Сээн чажын чыды синген сыртык хавы

Ишкин-оглу - Чурекей чуге дурген дикиледин

Ишкин Оглу - Ынакшыл-биле, Ишкин Оглу!

Мс Сылдыс, Ишкин Оглу - Тывам Оглу

Ишкин оглу - шупту белээм (МУЗТыВа.ру ВК)

Ишкин оглу - Сен чогунда ( ынак ырым:3333333333)

Анчы Салчак и feat Ишкин оглу - Кургаг,бургег

Ишкин оглу & Айдын Арыг - Эрик кыдыы

Ишкин оглу - Багай сеткил кузевес мен

Ишкин оглу - Күчүтен мөге

Мерген Куулар feat Ишкин Оглу - Сээн чылыг холдарын

Ишкин Оглу - Белек болчаг

Ишкин оглу - Белек - сылдыс

Ишкин оглу - Карактарын ыдык далай

Ишкин Оглу и Бэлла - Чоргаар кыс

Ишкин оглу и Алдын - Чугле ону манап чор мен

МС Сылдыс и Ишкин оглу - Оруум айты октаргай

Ишкин оглу, Сылдыс Монгуш - Идегелдиг эжим

Ишкин оглу - Чарлыышкын чок

Ишкин-оглу - Эжим сен дээш ооруп чор мен

Ишкин оглу, С. Ириль, Б. Салчак - Эргим авам карактары

ишкин оглу - торутунген хунунде

Ишкин Оглу - Авамга монге ырым

Ишкин оглу - Авам чагыы

Ишкин Оглу - Базымнарым

Ишкин Оглу - Ынак болуп

Ишкин Оглу - Чаптаашка

Ишкин Оглу - Бодалдар (новинка 2011) - wap.kengu.ru

БС & Ишкин оглу & Шини - САЛ

Бэлла и Ишкин оглу - Эжим дээштин

Ишкин оглу - Чуртум

Ишкин оглу, Санчай башкы - бисти буруудатпа

Ишкин оглу - Кайда сен?

Ишкин оглу - Карангыда кара чааскаан

Бэлла, Ишкин оглу - Оглум

Ишкин оглу, МС Сылдыс - Оруум айты октаргай

МС Сылдыс & Ишкин оглу - Оруум айты октаргай

Ишкин оглу - шупту белээм

Ишкин оглу - Чылыг холдарын

Ишкин оглу - Чалбарыг

Ишкин оглу & Айдын Арыг - Эрик кыдыы

Ишкин оглу - Ынак болуп артар

Белла и Ишкин оглу - Эжим дээштин

Ишкин оглу - Ай дээр, Хун дээр

Ишкин оглу - Белек сылдыс (2011)

Ишкин оглу - Ынак-тыр мен(2016)

Ишкин Оглу и Игорь Чактар - Ынакшылче чалалга

Ишкин Оглу - Белек Болчаг [Тыва]

Ишкин Оглу - Чарлыышкын Чок [Тыва]

Ишкин Оглу и БС, Шини - Сал [Тыва]

57.Ишкин суурум - Ишкин оглу

09.Ынакшыл - биле, Ишкин оглу - Ишкин оглу

Онмас чечээм - Ишкин оглу

043.Багай сеткил кузевес мен - Ишкин оглу

Бэлла,Ишкин оглу,МС сылдыс - КАДЫ ЧУРТТАР ЫНАК ЭЖИН,КАДЫН КЫЗЫН БООП ШЫДАВАС МЕН,КУЗЕЛДЕРИМ ААЙЫ-БИЛЕ ЧУРТТАЛГАГА БОЛДУНМАДЫ....

Анчы Салчак, Ишкин оглу, Артыш Супер - Чурээм ортенди