Гуру Песен Популярное
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Херел мекпер оол / Тексты песен

Найдено 50 текстов

Херел Мекпер-оол - Дыннаар сен бе?!..

Херел Мекпер-оол - ыры (акуст.гитара)

Херел Мекпер-оол - Чассыксаар мен авай!:))

Херел Мекпер-оол - Манава, долгава...

Херел Мекпер-оол - Ынакшыл бисте

Родион,Херел Мекпер-Оол - Аяк шайны сээн-биле

ХЕРЕЛ МЕКПЕР-ООЛ - Ынакшыл дыр ол

Херел Мекпер-оол - Хоюг унум ындыналзын

Херел Мекпер-оол - Уткуп ал че!..

Херел Мекпер-оол - Мунгарадым

чараш-оол,херел мекпер-оол - база катап сагындым

Херел Мекпер-оол - Чурттаай-ла мен

Херел Мекпер-Оол - Аайлашпас ынакшыл

Херел Мекпер-оол - Бузурелдиг эрес эжим

Херел Мекпер-оол & Кежик Кара-Сал - Чараш кыс дангына

Херел Мекпер-оол - Ак биле кара

Херел Мекпер-оол - Ынак суурум

Херел Мекпер-оол Орлан Самбуу - Черле салдынма

Херел Мекпер-оол Кежик-Кара-Сал - База катап сагындым ( минусовка)

Херел Мекпер-оол - Бодуун оолак

Херел Мекпер-оол - ырым (акуст.гитара)

Херел Мекпер-оол - Чатанчыгбай(NEW 2015)

Херел Мекпер-оол - Гитарамны

Херел Мекпер-оол - Манава, долгава(NEW-2015)

Херел Мекпер-оол - часыгбайым

Херел Мекпер-оол - Мээн чонум куштуг чорзун

Херел Мекпер-оол - ыры(NEW-2015)

Херел Мекпер-оол - Тывам (2017)

Херел Мекпер-оол - Чаражым