Гуру Песен Популярное
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Чингис раднаев / Тексты песен

Найдено 125 текстов

Чингис Раднаев - Уран дуран

чингис раднаев - аргата

Чингис Раднаев - Хани нухэдни

Чингис Раднаев - Буряад эхэнэрнууд

Чингис Раднаев и Дулма Сунрапова - Хоёр Зурхэн (Два Сердца)

Чингис Раднаев - Дангинамни

Чингис Раднаев - Аргада

Чингис Раднаев - Ээжин дун

Чингис Раднаев - Наhанайм нухэр

Чингис Раднаев - Наhанай ошолго

Чингис Раднаев - Дуратайб гыш даа

Чингис Раднаев и Дулма Сунрапова - Хоёр зурхэн

Чингис Раднаев - Эжы минь

Чингис Раднаев - Наhанайм намар

Чингис Раднаев - Буряад эхэнэрнууд (http://vk.com/liga_artistov)

Чингис Раднаев - Наратын замы дабамаар байна

Чингис Раднаев - Уран Дуран (минус)

Чингис Раднаев - Ээҗин дун

Чингис Раднаев - Хани нүхэдни

Чингис Раднаев - Хани нухэдни (Минус)

Чингис Раднаев - бурят эхэнэрнуд (минус)

Чингис Раднаев - Ээжымни

Раднаев Чингис - CD 2 - 02 Наhанай нухэр

Чингис Раднаев - Буряад эхэнэрнууд (Лимба Баттувшин)

Чингис Раднаев - Түрэhэн үдэр

Чингис Раднаев - Саран сэвх

Чингис Раднаев - Буряад Эхэнэр

Чингис Раднаев - Дангинамни (http://vk.com/liga_artistov)

Чингис Раднаев и ко - Наранай Домог (http://vk.com/liga_artistov)

Чингис Раднаев - Аргада (http://vk.com/liga_artistov)

Чингис Раднаев - Уран Дуран (http://vk.com/liga_artistov)

Чингис Раднаев и Дулма Сунрапова - Хоёр Зурхэн (Два Сердца) (http://vk.com/liga_artistov)

Чингис Раднаев - Аргата (бурятские песни)

Чингис Раднаев - Буряад Оромнай

Чингис Раднаев - Энхэ жаргалай юртэмсэ / buryad.fm

Чингис Раднаев - Улаан-Үдын ёохор / buryad.fm

Чингис Раднаев и Сэсэгма - Наратын Замай Дабамаар Байна

Чингис Раднаев - Хани нүхэдни / buryad.fm

Елена Борохитова, Чингис Раднаев - Шамгүй / buryad.fm

Чингис Раднаев - амтатайхан сай

Чингис Раднаев ба Эржена Санжева - Һүүлшын дуран / buryad.fm

Чингис Раднаев - Энхэ жаргалай юртэмсэ (демо новый альбом)

Чингис Раднаев - Аба эжы хоерни

Чингис Раднаев - Аргада / buryad.fm

Чингис Раднаев - Наhaнайм нухэр хайратайл

Чингис Раднаев - Энхэ жаргалай юртэмсэ

Чингис Раднаев - Аргата (минус)

Чингис Раднаев - Ээжийн дуун / buryad.fm

Чингис Раднаев - Инаг дуран хаанабши

Чингис Раднаев - сэдьхэлэйм наран

Чингис Раднаев - Горная Авантюра

Чингис Раднаев - Дуратайб гыш даа / buryad.fm

Чингис Раднаев - Дуратайб гыш даа (минус)

Чингис Раднаев - Дуратайб гэж намдаа хэлыш

Чингис Раднаев - Эжы

Раднаев Чингис - Наханайм Нухэр

Раднаев Чингис - Наратын зама дабамаар байна

Чингис Раднаев - Буряад эхэнэрнууд (Лимба Баттувшин) хүг. Алагуй, үг. Николай Бадаев

Чингис Раднаев, Сэсэг Аюшеева, Евгения Гребенщикова - Ода Байкалу

Чингис Раднаев & Сэсэгма Бабудоржийн - Аба Эжы хоёр

Бадма-Ханда Аюшеева, Билигма Ринчинова, Чингис Раднаев - Наранай Домог

Елена Борохитова _ Чингис Раднаев - Шамгуй

ТУТ БУРЯТЫ Чингис Раднаев и Сэсэгма Бабудоржийн(Шэнэхээн) - Наратын замы дабамаар бэйна

Чингис Раднаев и Сэсэгма Бабудоржийн - Наратын Замай Дабамаар Байна

Чингис Раднаев, Билигма Ринчинова, Дулма Сунрапова, Бутидэй Дондог - "Буряад оромнай"

Чингис Раднаев и Сэсэгма Бабудоржийн(Шэнэхээн) - Наратын замы дабамаар бэйна

Сэсэгма Бабудоржийн и Чингис Раднаев - Хуhан

Чингис Раднаев & Сэсэгма Бабудоржийн - Аба Эжы хоёр

Чингис Раднаев и Елена Борохитова - Шамгуй (http://vk.com/liga_artistov)

Чингис Раднаев - Бадма-Ханда Аюшеева - Билигма Ринчинова - Наранай Домог

Сэсэгма Бабудоржийн & Чингис Раднаев - Наратын зама дабамаар байна

Сэсэгма Бабудоржийн (Китай) и Чингис Раднаев (Бурятия) - Наратын замы дабамаар бaйна

Чингис Раднаев ба Дулма Сунрапова - Хоер зүрхэн / buryad.fm

Бадмаханда Аюшеева, Билигма Ринчинова, Чингис Раднаев - Наранай домог

Чингис Раднаев ба Сэсэгмаа Бабуудоржийн - Хуһахан

Чингис Раднаев ба Сэсэгмаа Бабуудоржийн - Хуһахан / buryad.fm

Чингис Раднаев, Сэсэг Аюшеева, Ирина Абидуева - Гимн молодёжи

Чингис Раднаев(Буряад) Сайдаш Монгуш(Тува) Дмитрий Шараев(Хальмаг) Машбатын Баясгалан (Дотор Монгол) Самандын Жавхлан (Монгол) - Хамаг Монгол / buryad.fm

Сэсэгма Бабудоржийн и Чингис Раднаев - Улзы хөөрхэнүүд

ТУТ БУРЯТЫ Бадмаханда Аюшеева, Билигма Ринчинова, Чингис Раднаев - Наранай домог

Чингис Раднаев & Самандын Жавхлан - Эжымни

Чингис Раднаев Сэсэг Аюшеева Евгения Гребенщикова - Ода Байкалу(приглушенная)

Нухэр минии, Дима, шамдаа зорюулнаб! - Елена Борохитова _ Чингис Раднаев

Нухэрни минии, Дима, шамдаа зорюулнаб! - Елена Борохитова _ Чингис Раднаев

Чингис Раднаев и Сэсэгма Бабудоржийн - Наратын Замы Дабамаар Бэйна (http://vk.com/liga_artistov)

Елена Борохитова & Чингис Раднаев - Шамгуй (муз. Е.Борохитовой, сл. Б.Борохитовой)