Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Арцах † Нагорный Карабах - Эдо Барсегян - Карабах (2012) | Текст песни

Карабах
Харабахы hайстани сиртн э - ченк та ербэк уришин
Тэ крив э партавор энк - гнанк крвенк адуши
Мер тасибн у мер духы - петк э мишт барцр паhэнк
Ваухаси.. сарэрум эл - мушкэти гинин хмэнк
Припев:2.р
Харабах харабах - ду ми цахкац драхт эс
Харабах харабах - кадж вординэр унэс
Проигрыш
Тэ кахакум Степанакерт - тэ кахакум Шуши
Утэнк хмэнк пары брнэнк - (Эдон) ерги от души..
Мэр каджэри ширимнэрин
Днэнк пундж-пундж цахикнэр
hишатакы мишт вар паhэнк
hпартананк ка...джэров мэр...
Припев:2.р
Харабах харабах - ду ми цахкац драхт эс
Харабах харабах - кадж вординэр унэс
Проигрыш
Тох дарэров кангун мна.. аяс чкнах екэхецин
Ербэк вишт у лац чтэснэс - Сурб майр аствацацин
Мэр ихдзэрн у еразнэры- тох вор мишт ду катарэс
Ваухас у каджутюн у - вокин ду ба..рдзр паhэс
Припев:2.р
Харабах харабах - ду ми цахкац драхт эс
Харабах харабах - кадж вординэр унэс
Проигрыш

Еще Арцах † Нагорный Карабах - Эдо БарсегянВидео