Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tata Simonyan (Тата Симонян) - Tesel em (Увидел) | Текст песни

Nazeli u qnqush axchik er mi anush,
Tev arav u trav, arden ush e ush.
Nazeli u qnqush axchik er mi anush,
Tev arav u trav, arden ush e ush.

Ancel e shat yerkar jamanak,
Nran em yerazum sharunak,
Vortegh es im sirun im miak.

Tesel em, tesel em, el chem morana,
Uzum em handipem, el chem dimana.
Tesel em, tesel em, el chem morana,
Uzum em handipem, el chem dimana.
El chem dimana...

Poghocum drne-dur man em galis izur,
En sirun axchike ardyoq ur e ur.
Poghocum drne-dur man em galis izur,
En sirun axchike ardyoq ur e ur.

Srtis deghn u chare du es menak,
Aranc qez kmnam men-menak,
Vortegh es im sirun, im miak.

Tesel em, tesel em, el chem morana,
Uzum em handipem, el chem dimana.
Tesel em, tesel em, el chem morana,
Uzum em handipem, el chem dimana.
El chem dimana...

Srtis deghn u chare du es menak,
Aranc qez kmnam men-menak,
Vortegh es im sirun, im miak.

Tesel em, tesel em, el chem morana,
Uzum em handipem, el chem dimana.
Tesel em, tesel em, el chem morana,
Uzum em handipem, el chem dimana.
Tesel em, tesel em, el chem morana,
Uzum em handipem, el chem dimana.
Tesel em, tesel em, el chem morana,
Uzum em handipem, el chem dimana.
El chem dimana...

Еще Tata Simonyan (Тата Симонян)

Популярное сейчасВидео