Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yat-Kha - Эне-Сай (Сайлык Оммун) | Текст песни

Эне-Сайым, Саян-Таңдым,
Ахоой! Ахоой!
Эрте шагдан чуртум чүве,
Ээй!
Ахоой! Ахоой!

Эриг, хоюг сыгыт-хөөмей,
Ахоой! Ахоой!
Эгиир шагдан ырым чүве,
Ээй!
Ахоой! Ахоой!

Оой!
Каргырааны? Өгбелери (?)
Ахоой! Ахоой!
Хая-дашче хуулза-даа.
Ахоой! Ахоой!

Кадыг сеткил уярадыр
Ахоой! Ахоой!
Каргыраалаар төлдер бис-ле.
Ээй!
Ахоой! Ахоой!

Хөөмей-сыгыт өгбелери (?)
Ахоой! Ахоой!
Көшке-даштар апарза-даа
Ээй!
Ахоой! Ахоой!

Хөрек-чүрээм куюмналдыр
Ахоой! Ахоой!
Хөөмейлээр төлдер бис-ле,
Ээй!
Ахоой! Ахоой!

Оой!

Эне-Сайым, Саян-Таңдым,
Ахоой! Ахоой!
Эрте шагдан чуртум чүве,
Ээй!
Ахоой! Ахоой!

Эриг, хоюг сыгыт-хөөмей,
Ахоой! Ахоой!
Эгиир шагдан ырым чүве,
Ээй!
Ахоой! Ахоой!

Еще Yat-KhaВидео