Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H n - страница 4 / Тексты песен

Найдено 18204 текстов

O n e D i r e c t i o n - A n o t h e r W o r l d

O n e D i r e c t i o n - S t i l l T h e O n e

O n e D i r e c t i o n - L i t t l e T h i n g s

W i t h i n T e m p t a t i o n - F r o z e n

W I N N E R - J u s t A n o t h e r B o y

Bùi anh tuấn ft Tiến Minh - Nỗi nhớ vô hình

Văn Mai Hương - Nếu như anh đến

Y U N G L E A N - Y O S H I C I T Y ( P R O D . Y U N G G U D)

R i h a n n a - O n l y G i r l

M a d o n n a - G h o s t t o w n

L a n a D e l R e y - H i t A n d R u n

c h a n g m i n (창민) - a _ p e r s o n _ l i k e _ t e a r s

S O N G - R U S S I A N H A R M O N I C A

j u s t i n t i m b e r l a k e - c a n 't s t o p t h e f e e l i n g !

Tuấn Hưng - Sẽ Không Còn Nữa

T h e P r e t t y Re ck l e s s - J u s t T o n i g h t

T h e B e a t l e s - G o o d N i g h t

T h e B e a t l e s - T w i s t a n d S h o u t

M y C h e m i c a l R o m a n c e - T h e W o r l d I s U g l y

L i f e h o u s e - E v e r y t h i n g

D e p e c h e M o d e - H e a v e n

i N S - L O V E H E A D S H O T

T-H-E-O-R-Y-O-F-A-D-E-A-D-M-A-N - B-I-T-C-H-C-A-M-E-B-A-C-K

o n e o k r o c k - b e t h e l i g h t

D i e A n t w o o r d - R i c h B i t c h

T-H-R-E-E-D-A-Y-S-G-R-A-C-E - A-N-I-M-A-L-I-H-A-V-E-B-E-C-O-M-E

H.O.S.T [ Qaraqan ] - Həyatın Qanunları

s h i n e e - s h e r l o c k

T H E B L A C K G H O S T S - F U L L M O O N

H O L L Y W O O D U N D E A D - d a y o f t h e d e a d

x L o o k i n g F o r w a r d x - F o r T h o s e W h o B e l i e v e

t h e h u r t s - I l l u m i n a t e d

r a i s e d by S w a n s - t h e past i s t h e prey

b l o n d e . r e d h e a d - f o r . t h e . d a m a g e d . c o d a

Mi.ch.a.el Ja.c.k.s.o.n - T/h.ey D.o.n't Car.e Ab.ou.t U.s (Acapella)

U N K L E - B u r n M y S h a d o w

Cao Thái Sơn, Hương Tràm - Sẽ Có Người Cần Anh

B......enn.y Be.n.a.ss.i. - B...r.i.ng T.h.e N.o.i.s...e

-S-/-n-t-/- E-s-m-e-r-/-l-d-/- -‘๑’ - - Y-.-u-r-e- M-y- E-v-e-r-y-t-h-i-n-g-

L i n k i n P a r k - W i t h y o u

H o l l y w o o d U n d e a d - O n e M o r e Bo t t l e

T h e P i e r c e s - S t i c k s A n d S t o n e s

D e l i l a h - C i n n a b a b y

/.N./i./c./k./e./b./l./a/.c./k././ - H/.o/.w./ ./Y./o./u./ ./R./e./m./i./n./d././

// S N O W P A T R O L - C A L L E D O U T I N T H E D A R K //

H o l l y w o o d U n d e a d - P a i n

N i c k e l b a c k - H o w Y o u R e m i n d M e

p o r t i s h e a d - U n d e n i e d

O o m p h ! - N i e m a n d

H o l l y w o o d U n d e a d - N e w D a y

t h e o n c e - y o u ' r e m y b e s t f r i e n d

K O N G O S - C o m e W i t h M e N o w

C a l l t h e C o p s - M o t i o n S i c k n e s s

BOB DYLΛN - KNOCKIN' ON HΞΛVΞN'S DOOR

E d S h e e r a n - R u n a w a y

O n e D i r e c t i o n - T h e S t o r y O f M y L i f e

K A S U G A N O - C H A N

g a l a n t i s - f o r e v e r t o n i g h t

30 s e c o n d s t o m a r s - h u r r i c a n e

A.S.T.R.A.K.H.A.N - Вызов принят!(prod. NΣY-J BeatZ)

J u s t i n T i mb e r l a k e - W h a t G o e s A r o u n d

o u r l a s t n i g h t - s u n r i s e

K A V I N S K Y - N I G H T C A L L

J u n g k o o k & J i m i n - C h i s t m a s d a y

N T R - K N K Z H D

t r e n t . r e z n o r - h u r t

■ A l p h a v i l l e - F o r e v e r Y o u n g .

Albert †_G.A.Z.A.N.-_-F.I.D.A.Y.I.N_† Hayastan - _ H.S.M.V.Q.T.M.

C o s m i c G a t e f e a t . E m m a H e w i t t - B e Y o u r S o u n d

R a m m s t e i n - I c h W i l l

Hải Băng - Viên đá nhỏ

t h r e e d a y s g r a c e - i w i l l n o t d i e

E.m.i.n.e.m. feat.R.o.y.c.e. .D.a. 59 - A.b.o.v.e. T.h.e. L.a.w.

T h r e e D a y s G r a c e - G o n e F o r e v e r

B O N E S - S c a t t e r e d S h o w e r s

Du Thiên - Hãy Khóc Đi Em

G.y.m.C.l.a.s.s.H.e.r.o.e.s. - g.i.r.l.f.r.i.e.n.d.

♥T h e V e r v e - L u c k y m a n

.B.B. .B.r.u.n..e.s.. - .C.u.l. .e.t. .c.h.e.m.i.s.e. .O.S.T. .L.O.L..

R a m m s t e i n - D u R i e c h s t S o G u t

S.N.One - Diss for S.C.H.O.K.K.

D e p e c h e M o d e - P e r s o n a l J e s u s

M a r o o n 5 - S h e W i l l B e L o v e d

B.a.r.b.a.r.a. .S.t.r.e.i.s.a.n.d. - T.e.l.l. .H.i.m.

R o m a n L o b - A l l T h a t M a t t e r s

T h e B e a t l e s - A l l M y L o v i n g

▲ 2 N E 1 ▼ - I A m T h e B e s t

U N D E R - O l d s c h o o l

▲ G - D r a g o n ▼ - M i c h i G O

H.o.l.l.y.w.oo..d ....e.a..d - .C.om.i..g Ba.ck ..D..o.w..n

S L I P K N O T - T h e B l i s t e r E x i s t s

▲ N U E S T ▼ - B e a u t i f u l G h o s t

g - d r a g o n - w h o y o u ?

Minh Vương, Hồ Quang Hiếu - Ký Ức Còn Đâu (Daniel Mastro Remix)

Sơn Tùng (M-TP) - Thái Bình Mồ Hôi Rơi (DJ Trang Moon, SlimV)

H O L Y - O F O R T U N A

//P A S S I O N P I T - S L E E P Y H E A D//

To n y Br a xt on - Unb re ak my h eart

Hồng Dương M4U - Chút Nắng Chút Mưa

T h e X_X - U n f o l d

t h e x x - i s l a n d s

V L N T N_€ T R K L Ø - € H Σ Γ

H U R T S - I L L U M I N A T E D

A-H-a - F-o-r-e-v-e-r- N-o-t- Y-o-u-r-s

Hòa Minzy, Tùng Acoustic - Cơn Mưa Ngang Qua (Acoustic)

3 O H ! 3 - D o n ' t T r u s t M e

2 n e 1 - h a t e y o u

/3 E N - D I E B I T C H