Гуру Песен Популярное
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U s n g / Тексты песен

Найдено 2716 текстов

C.o.u.n.t.i.n.g.. .C.r.ow..s. - A.c.ci.d.e.n..t.a.l.l.y. .i.n. ..L.o.v.e.

H.o.o.b.a.s.t.a.n.k. - R.u.nn.i.n.g. .A.w.a.y

✗✗✗ - W a y b r u g s t o u n - ✗✗✗

A. .P.l.a.c.e. .t.o. .B.u.r.y. .S.t.r.a.n.g.e.r.s - D.e.a.d.b.e.a.t

O.n.y.x. - S.t.r.e.e.t. .N.i.g.g.u.z.

.T.h.e. .E.a.g.l.e.s - H.o.t.e.l. .C.a.l.i.f.o.r.n.i.a. .(.a.c.o.u.s.t.i.c. .l.i.v.e.)

M.a.r.t.i.n. .K..e.s.i.c.i. .&. .T.a.r.j.a. ..Tu.r.u.n.e.n. - L.e.a.v.i.n.g. .Y.o.u. .f.o.r. .M.e.......

.R.i.h.a.n.n.a. .f.t... .D.a.v.i.d. .G.u.e.t.t.a. - Who's That Chick

L.o.u.i.s. .A.r.m.s.t.o.n.g. - W.h.a.t. .A. .W.o.n.d.e.r.f.u.l. .W.o.r.l.d.

M a r o o n 5 - S u g a r

W.u.-.Ta.n.g .C.l.a.n. - S.w.e.e.t .L.ov.e

C.o.u.n.t.i.n.g. Cr.o.w.s - Omaha

E d S h e e r a n - T h i n k i n g O u t L o u d

g a l a n t i s - r u n a w a y

Y U N G / L E A N - D I A M O N D S

C/r/i/s/s/ A/n/g/e/l/ - R/u/b/b/e/r/ R/o/o/m/

K.e.y.s.h.i.a .C.ol.e. - S.h.o.u.l.d.a .L.et.. .Y.ou. .G.o .in.t.r.o.d.u.ci.n.g. .A.m.i.na

T h e P r e t t y R e c k l e s s - J u s t T o n i g h t✔

C.a.p.t.u.r.e. .T.h.e. .C..r.o.w.n. - L.ad..i.e.s. .&.. .G.e.n.t.l.e.m.e.n.... .I. .G.i.v.e. .Y.o.u. .H.e.l.l.

T h e N e i g h b o u r h o o d - S w e a t e r W e a t h e r

Y U N G L E A N - G I N S E N G S T R I P 2 0 0 2

Y U N G L E A N - O R E O M I L K S H A K E

T.h.e. .R.a.s.m.u.s. .a.n.d. .N.i.g.h.t.w.i.s.h. - October and April (for us July)

Гимн Света и Мануэль из G-1-C - A.s. L.o.n.g. A.s. Y.o.u. L.o.v.e. M.e. (J.B. A.c.o.u.s.t.i.c. C.o.v.e.r.)

A r c t i c M o n k e y s - W h y ’ d Y o u O n l y C a l l M e W h e n Y o u ’r e H i g h

h u r t s - r o l l i n g s t o n e

J...a.m.e.s B...l.u.n.t - H...i.g.h (.o.s.t. М.а.л.ь.ч.и.к .в. .д.е.в.о.ч.к.е.)

K e v i n R u d o l f - G r e a t E s c a p e

F.r.e.e.s.o.l. .f.e.a.t... .Pi..t.b.u.ll - O.r.di.n..ar.y. .G.ir.l

E.m.i.n.e.m. feat. D.r.D.r.e. & L.i.z. R.o.d.r.i.g.u.e.s. - I Need A Doctor

C.h.r.i.s.t.i.n.a ___ A.g.u.i.l.e.r.a. - Bound To You (Burlesque OST)

♬ C.h.r.i.s.t.i.n.a.A.g.u.i.l.e.r.a - You Lost Me

O u r L a s t N i g h t - Sunrise

✈E.X.O - s i n g f o r y o u

e x o - s i n g f o r y o u

Гимн Света - W.h.e.r.e. T.h.e. L.i.g.h.t. I.s. (W.i.t.h. B.a.c.k.g.r.o.u.n.d. V.o.c.a.l.s.)

Гимн Света - C.i.r.c.l.e.s. (W.i.t.h. B.a.c.k.g.r.o.u.n.d. V.o.c.a.l.s.)

g u s g u s  -  A R A B I A N H O R S E

W.u.-.T.an.g. .C.l.an. - I.mp.o.s.s.ib.l.e .(.F.ea.t.u.ri.n.g. .T.ek.i.t.h.a.)

Y U N G L E A N - Y O S H I C I T Y ( P R O D . Y U N G G U D)

B r e a k i n g B e n j a m i n - G i v e M e a S i g n ( A c o u s t i c v e r s i on )

S N S D - B e a u t i f u l S t r a n g e r

j a y m e s y o u n g - m o o n d u s t

s n o o p d o g g - y o u n g

S O N G - R U S S I A N H A R M O N I C A

j u s t i n t i m b e r l a k e - c a n 't s t o p t h e f e e l i n g !

-S-/-n-t-/- E-s-m-e-r-/-l-d-/- -‘๑’ - - Y-.-u-r-e- M-y- E-v-e-r-y-t-h-i-n-g-

B r e a k i n g B e n j a m i n - T h e D i a r y O f J a n e ( A c o u s t i c )

w e t f i n g e r s - t u r n m e o n

L i f e h o u s e - E v e r y t h i n g

k u n g s . a n d . c o o k i n ' . o n . 3 . b u r n e r s - t h i s . g i r l

50 C.e.n.t,L.L.o.y.d B.a.n.k.s.,Y.o.u.n.g. B.u.c.k(G-Unit) - I stay G'd up

S u n lo u n g e r f t . Za r a T a y l o r - L o s t

J u s t i n T i mb e r l a k e - W h a t G o e s A r o u n d

T h e o p h i l u s L o n d o n f t A S A P R o c k - B i g S p e n d e r

50 Cent,L.Loyd B.a.n.k.s.,Y.o.u.n.g. Buck (G-Unit) - I stay G'd up

T.r.e.y.S.o.n.g.z.F.t.N.i.c.k.i.M.i.n.a.j. - B.o.t.t.o.m.s.U.p.

m a r v i n g a y e  -  A F U N K Y S P A C E R E I N C A R N A T I O N

B r e a k i n g B e n j a m i n - I W i l l N o t B o w ( D u b s t e p )

☹ y u n g l e a n ☹ - ☹ s a n d m a n ☹

J u n g k o o k & J i m i n - C h i s t m a s d a y

T h r e e 6 M a f i a , Y o u n g B u c k & 8 - S y a y F l y

Y U N G L E A N - E M A I L S

S p r i n g F i e l d - W a k e U p !✔

[ J u n g k o o k ] - p a p e r h e a r t s

t h i s i s o u r s o n g w i t h y o u . - т ы м о я д е в о ч к а (МетроПод/Банкок prod.)

.S.u.n.l.o.u.n.g.e.r. feat. .Z.a.r.a. .T.a.y.lor - Lost (Chillout Mix)

T r i a n g l e s u n - Diamond

T r i a n g l e S u n f e a t. - Когда Идешь Вперед

L.o.u.i.s.A.r.m.s.t.r..o.n.g. - What a wonderful world

G.N.U.S. aka Пьяный Master - В гости к убийце(Corpse of Whore_r3)

S O P H I E - H U N G E R - Shape

I G N E O U S - Мама

I G N E O U S - С убитыми глазами

I G N E O U S - как умеет любить хулиган

I G N E O U S - НЕ НОРМАЛЬНО

n i c k i m i n a j - t h e n i g h t i s s t i l l y o u n g

M A S S E T R O U Z - P U R P L E G A N G

A r i a n a G r a n d e - D a n g e r o u s W o m a n

R a m m s t e i n - D u R i e c h s t S o G u t

T h r e e d a y s g r as e - i h a t e e v r y t h i n g a bo u t y o u

F a l l O u t B o y - Y o u n g V o l c a n o e s

T h r e e D a y s G r a c e - I H a t e E v e r y t h i n g A b o u t Y o u

C a r i n a R o u n d - F o r E v e r y t h i n g a R e a s o n

ㅡ l o v e h u r t s - n o t h i n g h e l p s

T h e P r e t t y Re ck l e s s - J u s t T o n i g h t

B e a s t - b e a u t i f u l N i g h t

ㅡ l o v e h u r t s - r o l l i n g g i r l

h a l s e y - y o u n g g o d

=R=ec=o=r=d= =C=l==u=b =M=i=x= =2==0=1=2= - B=o=d=y=b=a=n==g=e=r=s= =f=e=a=t=.= =V=i=c=t=o=r=i===a= K=e==r=n

T h e N B H D - s t a y i n g u p

A R I A N A G R A N D E^^ - F O C U S ^^

S.G.(Сергей Гашинов) - Крик души(Sound by S.N.U.F.F)2013

S U M 41 - T h e H e l l S o n g

Л/е/т/о/ /2/0/0/8/:/ /B/a//s/s/h/u/n/t/e/r/ - N/ow/ /Y/o/u/'/r//e// /G/o/n/e/

m i n d l e s s s e l f i n d u l g e n c e - n e v e r w a n t e d t o d a n c e

I m a g i n e D r a g o n s / . . . - S u c k e r F o r P a i n

o u r l a s t n i g h t - s u n r i s e

I m a g i n e D r a g o n s - C u r s e

K y l i e M i n o g u e f e a t . N i c k C a v e - W h e r e t h e W i l d R o s e s G r o w

3 0 S E C O N D S T O M A R S - N I G H T O F T H E H U N T E R

♪ G a r y _ J u l e s _ a n d _ J a n e F M - M a d _ W o r l d _ ( O S T _ D o n n i e _ D a r k o )

▲ N U E S T ▼ - B e a u t i f u l G h o s t

G r e e n D a y - W a k e M e U p W h e n S e p t e m b e r E n d s

C o s m i c G a t e f e a t . E m m a H e w i t t - B e Y o u r S o u n d

g o r i l l a z - k i d s w i t h g u n s

— l o v e h u r t s - s h i n e b r i g h t l i k e a d i a m o n d