Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Armenian Folk Songs - Msho Gorani | Текст песни

Էդ Մշո դաշտ, կսիմ, հինգ հարիր գեղ էր,
Էդ Մեղրագետ, կսիմ, հիվընդի դեղ էր։
Յար էհո, յար էհո, յարըմ գորանի
Յար էհո, յար էհո, Մշո գորանի

Ալաշկերտ, Մանազկերտ
Դուրանու տեղ է /Ինչ անուշ տեղ է/
Շնչիդ մոտ կը շընչիս
Հիվընդի դեղ է
Յար էհո, յար էհո, յարըմ գորանի
Յար էհո, յար էհո, Մշո գորանի

Ցորյան իմ ցանիլ իմ առվի պռնկան,
Էրիլ է, թխիլ է դեպ արեգական։
Յար էհո, յար էհո, յարըմ գորանի
Յար էհո, յար էհո, մշո գորանի

Էկիլ ես մըր բախչեն խաղող կըքաղիս,
Քո շորմաղ թաթերով նեկտար կըշաղիս։
Յար էհո, յար էհո, յարըմ գորանի
Յար էհո, յար էհո, մշո գորանի

Էդ քամբախ Մշու դաշտ ինչ անուշ տեղ է,
Էդ քամբախ Մըղրա գետ հիվընդի դեղ է։
Յար էհո, յար էհո, յարըմ գորանի
Յար էհո, յար էհո, Մշո գորանի


Еще Armenian Folk Songs

Популярное сейчасВидео
  • Msho Gorani (Մշո գորանի) - Armenian song in Losevo ... Msho Gorani (Մշո գորանի) - Armenian song in Losevo ...
    Msho Gorani (Մշո գորանի) - Armenian song in Losevo, Leningrad Oblast .... The Gurdjieff Folk ...
  • Armenian Music Culture - Barcoyan Msho Gorani ... Armenian Music Culture - Barcoyan Msho Gorani ...
    Follow my Facebook page for more Armenian Patriotism! ... Armenian Music Culture ...