Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eyal Golan - Ber Iri | Текст песни

Be'iri harechovot sh'tufim be'ahavah
vekupidon yoshev lo bashamayim.
Kol ha'ohavim baim umechapsim t'shuvah
alfey zugot she'ochazim yadaim.

KAMAH MILIM OD LACH OMAR
SHETAVOI KVAR MACHAR
LEGALOT ET RIGSHOTAYICH.
BECHETZ AHAVAH HU YESHADECH
ET LIBI VE'ET LIBECH,
ANI SHUV CHOZER ELAYICH.

Be'iri ein ananim ve'ein shum merivah
kupidon ohev yamim shel kayitz.
Im at margishah elai me'at yoter krovah
chabki oti chazak bishtey yadayich.
Kama milim...


Еще Eyal GolanВидео