Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eyal Golan - Hoze Otah Muli | Текст песни

Verse 1
Hayinu zug kol kach mushlam at va'ani
vehayom kvar lo ro'im echad et hasheni
lo chaval al shneinu et zeh lo hevanti
tni li hizdamnut ani ayafti

Chorus
Mah ani asiti mah kvar
ha'olam mach'dir li pachad
va'ani kvar lo ani
ki at kvar lo iti

Hayiti ko ragu'a
achshav halev patzu'a
harosh rak bach shaku'a
hozeh otach muli
ted'i she'at holechet
hayam so'er ein shket
verak dma'ot zolgot
shotfot et kol kuli

Verse 2
Mah itach yaldah
ulai sapri li
shetikatech shamrah kol betochi
le'ehov otach la'ad nishb'ati
et hadavar hachi yakar lakachti

Mah ani asiti...

Еще Eyal GolanВидео
  • Eyal Golan - Hoze Otach Muli - ( אייל גולן - הוזה אותך מולי ... Eyal Golan - Hoze Otach Muli - ( אייל גולן - הוזה אותך מולי ...
    Titulo Original : אייל גולן - הוזה אותך מולי Cantor: Eyal Golan Música: Hoze Otach Muli ( Alucinando Você ) Eyal ...