Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eyal Golan - Imri li | Текст песни

Imri li al mah at choshevet
nir'eh li she'at atzuvah
od reg'a ve'at k'var ozevet
sheyesh be'einaich dim'ah
havini she'otach tamid chalamti
at ha'osher li at hatikvah
ted'i she'otach tamid ahavti
ve'ohav ad einsof ahuvah.

M'chi et ha dim'ah
chizri la'ahavah
nishb'anu shetamid nohav
ech at ozevet
od yesh lanu tikvah
im semel ahavah
she'lo yihyu od kan im
at achshav holechet.

Hashivi chiyuch el panaich
zichri she'otach ani ohev
shimri uvidki tze'adaich
gam im zeh lereg'a ko'ev
chizri el hamakom she'ahavnu
od tir'i shehakol yistader
al mah shelereg'a ka'avnu
nakeh veyachdav nitgaber.

M'chi et hadim'ah...

Еще Eyal GolanВидео