Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hyoyeon X Min X Jokwon (Triple T ) - Born to be Wild (Feat. J.Y. Park) | Текст песни

Yo it's about to get crazy out here
효연 민 권 and JYP
더 이상은 눈치 보지 마 우리
흘러가는 시간이 아깝잖아
노는 거라면 우리 무리
둘째가라면 서럽잖아
살짝 흔들어 보여 줘 봐
몸을 좀 풀어 준비됐나
Go crazy girl go crazy boy
우리가 누군지 말해 줄까
우린 Born to be wild
이렇게 태어난 걸 어떻게 해
우린 Born to be wild
이렇게 태어난 걸 어떻게 해
몸속에 뭐가 있나 봐 뭐가 있나 봐
핏속에 들어 있나 봐 들어 있나 봐
몸속에 뭐가 있나 봐 뭐가 있나 봐
핏속에 들어 있나 봐 들어 있나 봐
Go crazy
Don't stop get it get it get it get it
Don't stop get it get it get it get it
Go crazy
Don't stop get it get it get it get it
Don't stop get it
Don't stop get it get it get it
Go crazy
어느새 모두 쳐다보지 우릴
우리 같은 애들 처음 보는지
신기한 눈으로 우리 무릴
쳐다보지만 우린 싫지 않지
좀 더 흔들어 보여 줘 봐
몸을 더 풀어 준비됐나
Go crazy girl go crazy boy
우리가 누군지 말해 줄까
우린 Born to be wild
이렇게 태어난 걸 어떻게 해
우린 Born to be wild
이렇게 태어난 걸 어떻게 해
뭔지 잘 몰라 나도 내가 두려워
하지만 몸이 가만 있질 않아
우리 어머니한테 물어봐
내가 어렸을 때부터 이랬대
엄마도 어이없으셨대
엄마도 어이없으셨대
엄마도 어이없으셨대
엄마도 어이없으셨대
소리 질러
우린 Born to be wild
이렇게 태어난 걸 어떻게 해
우린 Born to be wild
이렇게 태어난 걸 어떻게 해
우린 Born to be wild
이렇게 태어난 걸 어떻게 해
우린 Born to be wild
이렇게 태어난 걸 어떻게 해
Go crazy
Don't stop get it get it get it get it
Don't stop get it get it get it get it
Go crazy
Don't stop get it get it get it get it
Don't stop get it
Don't stop get it get it get it


Еще Hyoyeon X Min X Jokwon (Triple T )

Другие названия этого текста
  • triple t x jyp - born to be wild (0)
  • triplet; - born to be wild. (0)
  • t r i p l e t - b o r n~t o~b e~w i l d. (0)
  • Triple T - Born to be Wild (Feat. J.Y. Park) (хххх) (0)
  • Triple T - Born to be Wild (feat. Park Jin-Young) (0)
  • Triple T - Born to be Wild (Feat. J.Y. Park) (Inst.) (0)
  • Hyoyeon X Min X Jokwon (Triple T ) - Born to be Wild (Feat. J.Y. Park) (0)
  • Triple T - Born to be Wild (Feat. J.Y. Park) (0)


Видео