Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HyunA (현아 of 4Minute) - Run & Run (Intro) | Текст песни

Оныльдо нан таллёга амудо морыге

Наль уихе и норэ пуллочжо
Оныльдо нан и кирыль ттарага
Ноль уихэ хансан таллёга
Уэ нон момчучжи аняго муробуа
Щиго щипчжи анняго но
Нон химдыльчжидо анняго но
Мэбон ттокгатын тэтамман маллаго
Та нэге щиота каран егиль хэ

Сарамдырын нэге иль чжунтогида
Чжен тто мога чжорокедо мамэ ан тынтам
Ироке чжороке усон щильта еги хэ
Наль кычжо кырон ттокгатын эдыло мандыллё хэ
Щинён ссочжунын гон комапчжиман
Капчжиранын сон чжори чиура хэ
Мога туэгон нэга кельчжонхэ
Кычжо наль митко
Кесок хамккехэ чжугиль кидэхэ

Туидорабочжи ана хан пондо нанын
Хуэнын опсо ичжэн момчуль су опсо
Ачжикто нанын

RUN AND RUN AND RUN -x8

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
https://vk.com/kpop_for_all
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Еще HyunA (현아 of 4Minute)Видео