Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libano-Armenian Folk Dance Ensemble - Hou Im Nazan Yar | Текст песни

Նազան իմ յարը, հոյ նազան յարը,
Նազան իմ յարը, հոյ նազան յարը,
Նազան իմ յարը, հոյ նազան յարը,
Նազան իմ յարը, հոյ նազան յարը,
Բոյդ չինարի ծառ, հոյ նազան յարը,
Ընգել եմ սարե-սար, ջան նազան յարը:
Բոյդ չինարի ծառ, հոյ նազան յարը,
Ընգել եմ սարե-սար, ջան նազան յարը:
Նազան իմ յարը, հոյ նազան յարը,
Նազան իմ յարը, հոյ նազան յարը,
Նազան իմ յարը, հոյ նազան յարը,
Նազան իմ յարը, հոյ նազան յարը,
Բոյդ չինարի ծառ, հոյ նազան յարը,
Ընգել եմ սարե-սար, ջան նազան յարը:
Բոյդ չինարի ծառ, հոյ նազան յարը,
Ընգել եմ սարե-սար, ջան նազան յարը:
Դու աղջիկ ես նազ ունիս, հոյ նազան իմ յարը,
Հագիդ շորը խաս ունիս, ջան իմ նազանի յարը:
Շորերդ ծալ-ծալ աղջիկ, հոյ նազան իմ յարը,
Այտերիդ սեվ խալ աղջիկ, ջան իմ նազանի յարը:
Մեռնեմ ես էն օրին, հոյ նազան իմ յարը,
Տես

Еще Libano-Armenian Folk Dance Ensemble

Популярное сейчасВидео
  • Armenian Folk Songs - Nazan im yare Armenian Folk Songs - Nazan im yare
    Music. "Hou Im Nazan Yar" by The Libano-Armenian Folk Dance Ensemble ( Google Play ...
  • Armenian Folk Songs - Yaman Yar Armenian Folk Songs - Yaman Yar
    Music. "Yaman Yar" by The Libano-Armenian Folk Dance Ensemble (Google Play ...