Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ofra Haza - Mocher Ha-Prachim | Текст песни

Chobaybi
chobaka ala ayouni
(x2)

Machibi ghairak
law yekate'ouni
(x2)

Bo elai mocher prachim
bechamah zot hashoshanah
(x2)

Hi tihyeh le'ahuvi
mish'chav dodim larishonah
(x2)

Zug shadeiha kvar rabim
mistodedim livro'ach
(x2)

Hanach yadcha kemash'lim
va'azor lah lishko'ach

Ahuvi nishmat chayay
galeh na li et beitcha
(x2)

Ve'ekra kol yamai
mitze'if hachashechah
(x2)

Yafati, gali oznech
ve'elchash lach sod bal'at
(x2)

Ul'vai yivrach ahuv libech
ve'ehyeh lach lemishlat
(x2)

Bo elai mocher prachim
kach et zo hashoshanah
(x2)

Hi bachtah le'ahuvi
et ke'ev harishonah
(x2)

Еще Ofra HazaВидео
  • Mocher Prachim - Margalit Tzan'ani Mocher Prachim - Margalit Tzan'ani
    ... At The Taverna), Haverim Sharim Ofra Haza (Friends Sing Ofra Haza), ... Dana ...
  • Mocher Prachim Mocher Prachim
    Ofra Haza - The Flower Seller - עפרה חזה - מוכר הפרחים - Duration: 2:06. by Doron MP 95,381 views. 2:06 ...