Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paster 5'9 ft ZiqZaq ft Tural Xaos - Bang Bang | Текст песни

[Chorus: Paster]
Şeirinә rap qat ola bilәr sәnә görә nigga tәk iş әdәbiyyat
Bizә görә rep bang­bang’di
Motherfucker tumanını çәk, işә, get yat
At içinә sakit ol vә dili yum,
İçindә ki, saxlama kini yu,
Bang bang rep, bang bang amma
Hustle gangsta motherfucker kill you
[Verse: Ziq Zaq]
Belә Hәyat hamını burda bezdirәr
Mәnim bәxtimә çıxır elә lezbilәr
Mc’dir king Mc’di müxalif
Ona götdü başdı bir söz denәn
Verse dilәn amma şәbәkә daxilindә öz güvәn
Rap dediyimә utanıram bәzәn mәn
Amma tәrsәm mәn vurur İQ sәviyәsi fәlsәfәn
Mәnim beynimә lazım müalicә
Mәnә respekt göndәrirlәr xaricdәn
Biz Xoseni dinlәdik böyüdük man
Amma sәn hәlәdә ABD Maliksәn
Az elә artistlik az hirslәn
Qapıb ömrümü dövlәt fuck sistem
Anla elәdiyin bir pox deyil ona görә
Nә elә belә Azissәn bitch.
[Verse: Paster]
Yumruq dalaşı deyil rap, savaşmayın
Küçә dә sürmәlidir rap savaş deyir
Paster burdadı repsә başlayır
Yәni düz get bu yolunu mәn sataşmayım
Yığılın bir yerә battle king’lәri
Çıxardın önümәdә varsa bir­ikisin
Deyin mәnә seçә bilәr battle kimlәri
Söküb dağıdacaq yenә Paster lyrics
Battle King mәnәm ağzına tik sap
Sәpir avtomat verse’lәri tik tak
Bu stil Park ola bilәr bir punch
Sәni tirtab edә bilәcәk mәn bir dә Ziq Zaq
Bizlik deyil bunu demәk asta
Başladım Eminem music box’la
Bu ölkә dә bizә baxır battle bil
Yәni tanı bizim adımızı bizik hustle
[Verse: Tural Xaos]
Bizi gördün dur startda
Yada gördün qruz atar,
Bizi görüb hәvәsini verә bilәnә sonra nәfәsini yığıb yenә quyu qazar,
Hәr bugün elә bil eyni şey varsa şey bugün ver eşey
Qulağcığlarını tax qulağıva yenә eyni ritimlә bas play,
Birdәn birә oldu belә birdәn beyin dondu
Tәbimizi götürüb hәvәsimizi birdәn track qoyduğ,
Albom belә yığdığ “Mәn Dәdә Ziq Zaq” “Puldan Baha”
“Rәqәmlәrdәn Adam Oldu” sәn isә hәlәdә yerindә fırlan baxaq.
[Chorus: Paster]
Şeirinә rap qat ola bilәr sәnә görә nigga tәk iş әdәbiyyat
Bizә görә rep bang­bang’di
Motherfucker tumanını çәk, işә, get yat
At içinә sakit ol vә dili yum,
İçindә ki, saxlama kini yu,
Bang bang rep, bang bang amma
Hustle gangsta motherfucker kill you (x2)

Еще Paster 5'9 ft ZiqZaq ft Tural XaosВидео