Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ravi Shankar - Vandanaa Trayee | Текст песни

Om
1. sve vak ra tun da ma haa kaa ya
ko ti sur y a sam a pra bha.
nir vigh nam ku ru me de va
shu ke kaar ye shu sar va daa.

2. sve vak ra tun da ma haa kaa ya
ko ti sur y a sam a pra bha.
nir vigh nam ku ru me de va
shu ke kaar ye shu sar va daa.

3. sve vak ra tun da ma haa kaa ya
ko ti sur y a sam a pra bha.
nir vigh nam ku ru me de va
shu ke kaar ye shu sar va daa.

4. sve vak ra tun da ma haa kaa ya
ko ti sur y a sam a pra bha.
nir vigh nam ku ru me de va
shu ke kaar ye shu sar va daa.

Om
Yaa kun den du tu shaar a haar a dha va laa.
Yaa shu bhra vas traa vi taa.
Yaa vee naa va ra dan da man dit kat a raa.
Yaa shve ta pad maa sa naa.

Om
Gu rur brahm aa gu rur vish nuh.
Gu rur de vo ma hesh va rah.
Gu rur saak shaat pa ram brah ma.
Tas mai shri gu rur dev na mah.
Om

Еще Ravi Shankar

Другие названия этого текста
  • Ravi Shankar - Vandanaa Trayee (5)
  • www.vedmir.ru Ведический мир-Ravi Shankar - Vandanaa Trayee (2)
  • Ravi Shankar (Рави Шанкар) - Vandanaa Trayee (0)


Видео