Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Shlomi Shabbat & Eyal Golan - Biladaich | Текст песни

Lechol echad yesh t'achat shelo,
shetisgor ito ma'agal,
Lechol achat yesh t'echad shela,
sheyavo veyipol bagoral,
Kemo beged laguf, kmo avir linshima,
Uvetoch hatefuf hem motz'im nechama.

Ve'at haneshama hametuka sheli,
hayechida shemadlika oti.
Ve'itach ani kol haolam,
ve'itach ani kol hayikum.
Biladayich ani chatzi ben adam,
biladayich ani be'etzem klum.

Lechol echad yesh t'chalom shelo,
shenidmeh vehu karev.
Lechol achat yesh t'chalom shela,
sheyavo veyas'ir et halev.
Kemo mayim latzameh,
velayeush - hatikva.
Uveyam shel krirut
yesh lahem ahava.

Ve'at haneshama hametuka sheli,
hayechida shemadlika oti.
Ve'itach ani kol haolam,
ve'itach ani kol hayikum.
Biladayich ani chatzi ben adam,
biladayich ani be'etzem klum

Еще Shlomi Shabbat & Eyal GolanВидео