Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Te Deum laudamus - Ciebie Boga wysławiamy | Текст песни и Перевод на русский

Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty, nad Świętymi,
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.

Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco świata,
Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśń, co sławi Twoje czyny,
O, w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
nie zawstydzę się na wieki.

- - -
1.Миром Господа восславим!
Всё Твоё, о Боже Отче!
Гимн возносит вместе с нами
Вся земля и днём и ночью.

2. Хоры ангелов незримых,
Силы неба золотого,
Серафимы, херувимы
Воспевают Всеблагого.

3. Свят Господь наш Вседержитель,
Царь наш милостивый, правый.
Землю и небес обитель
Ты Своей наполнил славой.

4. Здесь апостолы, пророки,
Все, кто шёл за правдой смело –
Мученичества герои
Предстоят в одеждах белых.

5. Бога мира и свободы,
Сердцем искренне взывая,
Голосами всех народов
Наша Церковь воспевает.

6. Чтит Тебя – Отца и Сына
Вместе с Духом – всё творенье
В ликовании едином,
В непрестанном поклоненье.

7. Сын Родителя от века
Снизошёл на землю с трона –
Воплотился в человека,
Не гнушаясь Девы лона.

8. Ты разрушил смерти крепость,
Сокрушил её оружье,
Ты блаженной жизни вечность
Открываешь верным душам.

9. Восседаешь одесную,
Сын Отца Единородный,
И день судный неминуем
Для деяний неугодных.

10. Искупивший преступленье
Драгоценной, чистой Кровью,
Просим, Господи, в смиренье:
Грех изгладь Своей любовью!

11. Со святыми во сиянье
Допусти к Своим истокам,
Да хранит во дни скитаний
Нас недремлющее око!

12. Мы – наследники Завета,
Царствуй над детьми Твоими.
Каждый день, Владыка света,
Призываем Твоё имя!

13. Не умолкнет песня славы
Благодарного творенья,
Охрани нас, Боже правый,
В этот день от искушенья!

14. Бренным силам дай подмогу,
Озари сердца и лица.
Кто судьбу доверил Богу,
Тот вовек не постыдится.


Еще Te Deum laudamus

Популярное сейчасВидео