Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yesung (예성 of Super Junior) - 우리 (We) | Текст песни

Ури кыттэ чам чжоассонындэ
Нан кынари ачжик сэнганасо
Нига чжун кы пёнчжирыль помён кыттэга тто олласо
Тащи тто аичором мам солленындэ

Ури сончжаптон кы ттоллитон пами
Кы киёги ачжик кыдэрондэ
Кыриуосо пабочором чжакку нунмури хылло
Но ёкщи на гатыль гоя

Ури саранан и кечжори тораомён
Мианэ мианэ та хачжи мотан маль
Ури сарани та ккынан чжульдо морыго
Саране саране хончжа мальхачжана

Мачи ури чоым маннан гочором
Нэ ту нуни оныльдо номан кырё
Хару чжониль номан сэнгакхаго мани саранхатон маль
Туэтора галь су опчжиман

Ури саранан и кечжори тораомён
Мианэ мианэ та хачжи мотан маль
Ури сарани та ккынан чжульдо морыго
Саране саране хончжа мальхачжана

Щиганыль госылло кы ттэ ноль тащи манналь суман итамён
Саране мальхаго щипосо

Ури сарани та ккынан чжурыль морыго
Кыриуо кыриуо нэ ипэ мэчжин маль
Ури кечжорын та чжинан чжульдо морыго
Кыриуосо хончжа мальхачжана

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
https://vk.com/kpop_for_all
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Еще Yesung (예성 of Super Junior)Видео