Гуру Песен
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eyal Golan - Od Yom Sheavar | Текст песни

OD YOM SHE'AVAR

Shuv hamachshavot rodfot
betoch roshech hen metaylot
ve'lo notnot mano'ach.
Shuv otan hashe'elot
she'i efshar beken ve'lo
pashut rotzeh livro'ach.

Livro'ach ledavar she'lo nigmar
livro'ach al tomru she'i efshar
lada'at lenasot
balailah lekavot
od yom she'avar;
lada'at lenasot
balailah lekavot
od yom she'avar.

Ech einaich meshakrot
omrot mutar, omrot she'lo
ve'i efshar lada'at
tamid otam hachalomot
shel hateruf vehat'shukot
rotzeh hakol lakachat...

Livro'ach ledavar she'lo nigmar


Еще Eyal GolanВидео